Atlantia as

Atlantia CourseBuilder

Atlantia CourseBuilder gir deg muligheten til å produsere dine egne e-læringskurs ved hjelp av et enkelt brukergrensesnitt hvor du lett deler opp kurset i moduler og trinn, drar inn bilder eller video, legger til tekst, og setter inn oppgaver. Hele kurset synkroniseres med lyd.

Brukergrensesnittet i CourseBuilder

Når kurset er ferdig satt sammen er det bare å trykke på Publiser-knappen, vente litt, så er kurset klart til å kjøres.

Vi har laget skreddersydde kurs for bedrifter i over ti år, og har merket at bedriftene ofte har en eller flere ansatte som sitter med den faglige kunnskapen som skal formidles i kurset. Ved å benytte Atlantia CourseBuilder vil bedriften selv enkelt kunne produsere e-læringskurs raskt og billig.

Atlantia CourseBuilder er laget for at kunden kan gjøre hele prosessen selv. Vi har lang erfaring med produksjon av manus, bilder, lyd, video, animasjoner og andre komponenter, og kan derfor tilby veiledning eller gjøre hele arbeidet med et eller flere av disse punktene.

Oppgaver

Ved å legge inn oppgaver underveis i kurset, engasjerer vi deltakerne og gir de mulighet for å repetere lærestoffet som er blitt gjennomgått. På den måten økes graden av interaktivitet og budskapet huskes lettere. I Atlantia CourseBuilder kan du enkelt legge inn ulike oppgavetyper i e-læringskurset ditt.

  • Eksempel på flervalgsoppgave
    Flervalgsoppgave

    Den vanligste oppgaven er flervalgsoppgaven. Still et spørsmål, og gi noen alternativer, hvor ett eller flere alternativer er riktige.

  • Eksempel på drag-and-drop-oppgave
    Drag-and-drop

    Dra og slipp tekst eller bilder på plass i en boks, eller på riktig plass på et bilde.

Slutt-test

For å verifisere at kursdeltakeren har fått med seg lærestoffet i kurset, er det ofte hensiktsmessig å legge inn en slutt-test i kurset. Ved hjelp av Atlantia WebTest kan du sette opp en slutt-test og knytte denne opp mot e-læringskurset. Ved kursets slutt går brukeren gjennom testen, resultatet logges og er tilgjengelig i rapporten for det enkelte kurs. I rapporten får du en oversikt over for eksempel spørsmål det ofte svares feil på. Disse kan indikere at det må legges mer fokus på emnet, eller at spørsmålsstillingen kan misforstås. Ved bestått slutt-test kan kursdeltakeren eller administrator skrive ut diplom.

SCORM

Alle kursene som publiseres med Atlantia CourseBuilder blir laget i henhold til SCORM 2004 4th Edition, en standard for oppbygging av e-læringskurs. Ved å benytte en felles standard kan andre e-læringskurs som følger standarden benyttes i Atlantias systemer eller e-læringskursene som produseres med Atlantia CourseBuilder kan benyttes i andre systemer som følger standarden.

Relaterte verktøy

Atlantia eLearningAdmin

eLearningAdmin er bedriftens LMS (Learning Management System) for e-læringen, og er det verktøyet vi anbefaler for å få mest ut av kursene laget med Atlantia CourseBuilder. Atlantia eLearningAdmin brukes for å gi ansatte i bedriften tilgang til kursene, lagrer deltakerens fremgang i kurset, og resultatet når det er ferdig. Det er også mulig å hente ut ulike rapporter for bedriftens superbrukere.
Mer informasjon om Atlantia eLearningAdmin

Atlantia FeedBack

Bruk Atlantia FeedBack for å samle inn tilbakemeldinger etter gjennomført kurs. Tilbakemeldingene kan være anonyme, eller med navn, og gjennomføres direkte via Min side, eller skrives ut og gjennomføres på papir. Bedriftens superbrukere får tilgang til ulike rapporter med resultatene.
Mer informasjon om Atlantia FeedBack

Atlantia WebTest

Som nevnt over kan Atlantia WebTest kombineres med Atlantia CourseBuilder for å opprette en slutt-test som kjøres som siste modul i kurset, og resultatet for hver deltaker lagres for rapportene. Det er også mulig å kjøre en test for å sjekke kompetansenivået før et opplæringstiltak (pre-test). Pre-testen kan enten kjøres direkte på maskinen via Min side, eller skrives ut og gjennomføres på papir.
Mer informasjon om Atlantia WebTest