Atlantia as

Internettløsninger

Atlantia tilbyr også utvikling av ulike internett-baserte løsninger eller løsninger som legges på kundens intranett/servere. Dette kan være ulike databaseløsninger eller internett/intranett-sider med ulik funksjonalitet. Skreddersydd funksjonalitet eller løsninger kan også integreres mot Atlantia Competence Tools.

Internettløsninger