Atlantia as

Referanser

Hamworthy Hamworthy

Hamworthy Academy

Nettsider med informasjon til kunder, og kurs, verktøy og innhold for ansatte i bedriften.

Rheinmetall Defence Rheinmetall Defence

Vinghøgskolen

Intranett for de ansatte med kurs, nyttige verktøy og innhold.

Velkommen til Vinghøg og Rheinmetall!

E-læringskurs som gjennomføres på Vinghøgskolen - utviklet i Atlantia Competence Tools. Kurset er beregnet for nyansatte og innleide ved Vinghøg og gir en del praktisk informasjon og en rask innføring i HMS, QA og IT – systemene ved bedriften.

ESD — Grunnopplæring

E-læringskurs som gjennomføres på Vinghøgskolen - utviklet i Atlantia Competence Tools. Etter å ha gjennomført kurset skal deltakeren ha gode kunnskaper rundt ESD-problematikken i forbindelse med håndtering av elektroniske komponenter. Målgruppen vil være alle som skal håndtere elektriske komponenter eller produkter hvor det er fare for at ESD kan ødelegge eller svekke utstyret.

Start i Vestfold Start i Vestfold

Nettsted for etablerere

Start i Vestfold sine egne nettsider for informasjon til brukere og samarbeidspartnere, samt intranett

Wärtsilä Oil & Gas Systems Wärtsilä Oil & Gas Systems

Wärtsilä Oil & Gas Academy

Nettsider med informasjon til kunder, og kurs, verktøy og innhold for ansatte i bedriften.

Atlantia Atlantia

Bedriftens hjemmesider

Dette er sidene du nå er inne på og består i sin helhet av Atlantia Competence Tools.

Kalibrering av turbinmeter ved hjelp av bi-direksjonell rørnormal

Denne animasjonen viser deg steg for steg hvordan et turbinmeter kalibreres ved hjelp av en bi-direksjonell rørnormal.

ESD - Krav til beskyttelse mot statisk elektrisitet

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakeren ha gode kunnskaper rundt ESD-problematikken i forbindelse med håndtering av elektroniske komponenter

HMS-datablad for farlige kjemikalier

Kurset gir deltakeren god kjennskap til hva et HMS-datablad er og hva dette skal inneholde

Sikkerhet på internett - Om farer på internett og hvordan man beskytter seg

Kurset gir deltakeren kunnskap om de vanligste farene på internett og hvordan man beskytter seg mot disse.

ASVL, Libra helse og Kosthold og Norsk Forbund for Utviklingshemmede ASVL, Libra helse og Kosthold og Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Helse og Kosthold

Kurset retter seg mot utviklingshemmede som har behov for økt kunnskap innenfor kost og mosjon, og som på bakgrunn av dette vil bli i bedre stand til å ta sunne valg i hverdagen. Det vektlegges også at deltakeren får økt sin datakompetanse.

Bama Storkjøkken og Prego Bama Storkjøkken og Prego

Jobbfruktskolen — grunnkurs

Et e-læringskurs som skal gi deltakeren kunnskap om jobbfrukt-konseptet, om produktene som benyttes (frukt, utstyr, sesong etc.), kvalitet og hva som påvirker dette (håndtering, oppbevaring, rullering etc.), svinn, hygiene, hvordan fylle kurvene samt utkjøring og levering.

Corus Packaging Plus Norway Corus Packaging Plus Norway

Corus-skolen - HMS-kurs

Corus-skolen består av et administrasjonssystem for e-læring hvor Corus selv kan administrere egne brukere og kurs. I tillegg har vi utviklet en rekke e-læringsmoduler innen emnet HMS som blir satt sammen til HMS-kurs for ulike brukergrupper. Atlantia er ansvarlig for drift og support på database- og e-læringsløsningene.

Norsk Forening for Olje og Gassmåling (NFOGM) Norsk Forening for Olje og Gassmåling (NFOGM)

Måleteknikk / Metering

E-læring som skal gi deltakeren et innblikk i metoder og krav innen måleteknikk som benyttes i forbindelse med kjøp og salg av petroleumsprodukter. Kurset utvikles for NFOGM - Norsk Forening for Olje og Gassmåling.

Fiscal Gas Metering

Kurset skal gi deltakeren innblikk i prinsipper, regelverk, ulike metoder og anvendelse av disse innen fiskale mengdemålinger av hydrokarboner

Flerfase Mengdemåling / Multiphase Metering

Kurset skal gi deltakeren innblikk i trefasestrømning, metoder og anvendelse av disse innen flerfasemåling av hydrokarboner

Norsk Hydro Norsk Hydro

Prosedyretest

En test utviklet for Norsk Hydro som skal gi brukerne god innsikt i en av prosedyrene som er en del av Implementeringsprosjektet - Kran og Løft. Prosedyren skal benyttes aktivt under testen slik at brukeren gjør seg kjent med den.

Sikkerhet ved fortøyning

Kurs for Norsk Hydro som tar for seg sikkerhet i forbindelse med fortøyningsoperasjoner ved Stureterminalen. Kurset er en visualisering av intern arbeidsbeskrivelse.

Sikkerhetsorientering for Norsk Hydro Sandsli

Kurs utviklet for Hydro Business Partner, hvor kursdeltakeren blir kjent med Hydros bygg på Sandsli, ulike fasiliteter og regler vedrørende adgang, security og HMS.

Arbeidstillatelsesystemet ved Stureterminalen

Videreutvikling og konvertering av et eksisterende CD-ROM kurs for arbeidstillatelsesystemet på Norsk Hydros Oljeterminal på Sture

Sammenstillingskontroll

Kurs for Norsk Hydro, og som inngår i et større undervisningsopplegg som tar sikte på å gi deltakeren tilstrekkelige kunnskaper til å opptre som Fagkyndig Kontrollør på Hydros installasjoner.

Sikkerhetsorientering for Stureterminalen

Dette prosjektet er et CD-ROM kurs for nyansatte og eksterne entreprenører som skal arbeide på Norsk Hydros Oljeterminal på Sture.

Kompetanseportalen.no

En internettbasert opplæringsportal for Hydro Produksjonspartner.

Roxar Flow Measurement Roxar Flow Measurement

Multiphase Meter Training Course

Kurs som gir grunnleggende kunnskap om flerfase mengdemåling generelt og også de grunnleggende konsepter, teknologi, operasjon og vedlikehold av Roxar Multiphase Meter.

Statoil Statoil

Våtgass og flerfase mengdemåling – innføring

Et kurs bestående av en rekke enkeltmoduler innen emnet "Våtgass og flerfase mengdemåling". Kurset er produsert i samarbeid med West Lab Services for Statoil LOK.

Flytskjema - Drift og vedlikehold Troll Kollsnes

Kurs utviklet for Statoils gassterminal på Kollsnes. Etter å ha gjennomført kurset skal brukeren ha fått en oversikt hvordan arbeid planlegges, prioriteres og koordineres på Troll Kollsnes og de ulike rollene i prosessen. Samtidig skal brukeren ha fått en forståelse for sin egen rolle og samspillet som skal til for sikker og effektiv utførelse av oppgavene samt viktigheten av tilbakemeldinger og kontinuerlig forbedring.

Fiskalmåling av LNG - innføring

Et kurs bestående av en rekke enkeltmoduler innen emnet "Fiskalmåling av LNG". Kurset er produsert i samarbeid med VTM AS for Statoil LOK.

Drifts- og vedlikeholdsteknikk - Roller og ansvar

Kurset gir generell informasjon om Drifts- og Vedlikeholdsteknikks roller og ansvar med bakgrunn i selskapets styrende dokumenter.

Rørkoblinger / Fittings

Gir deltakeren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering og vedlikehold av fitting brukt innenfor rør- og slangesystemer, noe som skal bidra til bl.a. færre lekkasjer.

Datakommunikasjon - automasjons- og måletekniske systemer

Et kurs bestående av en rekke enkeltmoduler innen emnet "Datakommunikasjon - automasjons- og måletekniske systemer". Kurset er produsert i samarbeid med VTM AS for Statoil LOK.

Marine IT Company AS Marine IT Company AS

Nettsted

Vi lagde et nettsted for MarITco som de selv skulle ha mulighet til å oppdatere. For å få sidene raskest mulig opp å gå, ble det satset på et stilrent design med muligheter for å legge inn utvidelser etterhvert.

MicroComponent AS MicroComponent AS

Arbeidsbeskrivelser

En intranett-tjeneste produsert for MicroComponent AS. Arbeidsbeskrivelsene inngår i kvalitetssikringssystemet hos MicroComponent.

MicroTech Innovation AS MicroTech Innovation AS

Hjemmesider

Hjemmesider bygget opp med eZ publish.

Nyhetstjeneste

På MicroTech Innovations hjemmesider har vi laget en nyhetstjeneste som er programmert med PHP og benytter en MySQL-database for å lagre nyhetene etterhvert som de legges inn. Vi har også ansvaret for å vedlikeholde sidene.

Renate Renate

www.velgriktig.no - Utvikling av konsept og innhold

I forbindelse med den økte satsingen på å få ungdom til å velge realfaglig utdanning har vi bidratt med å utvikle konsepter og innhold til Renatesenterets sider velgriktig.no.