Atlantia as

ESD - Krav til beskyttelse mot statisk elektrisitet

Esd bilde med tekst og delfin og logo ny
Kunde:
Atlantia
Brukere:
Målgruppen er alle som skal håndtere elektriske komponenter eller produkter hvor det er fare for at ESD kan ødelegge eller svekke utstyret.
Varighet:
ca. 1.5 timer
Språk:
Norsk
Link:
http://www.abcd247.no/orders/new
Beskrivelse:

Kurset er bygd opp i henhold til Forsvarets Standard FS 7610-1613 ESD-Krav til beskyttelse mot statisk elektrisitet.

Kurset gjennomføres over internett og er bygd opp med bilder, animasjoner, tegninger, lyd og tekst. Deltakeren skal også løse oppgaver underveis. Navigasjonen er enkel og intuitiv hvor deltakeren blir gjort oppmerksom på hva som skal klikkes og hvilke muligheter som finnes. Kurset har en styrt gjennomgang, men deltakeren kan når som helst gå tilbake og repetere deler av kurset. Underveis i kurset kan deltakeren også:

 • Slå opp i ordliste med forklaring på ord og uttrykk
 • Få hjelp (navigasjon, oppgaveløsing og lignende)
 • Stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger (mail sendes til Atlantia, og kan også sendes til ressursperson i den enkelte bedrift)
 • Finne mer nyttig informasjon fra linkbiblioteket med linker til myndigheter og organisasjoner, produsenter og lignende.

Ved oppstart av kurset vil deltakeren få en kort introduksjon med målsetning og hvem dette kurset er beregnet for. Kursdeltakeren vil også her få en forklaring til ulik funksjonalitet i kurset, navigasjon og hvordan få hjelp.

Kurset består av følgende hoveddeler:

 • Introduksjon
 • Generelt om ESD
 • ESD-beskyttet område (EPA)
 • Merking
 • Innkjøp, mottak og lagring
 • Pakking for transport
 • Slutt-test
 • Avslutning

Etter at alt lærestoffet er gjennomgått, skal deltakeren gjennomføre en slutt-test. Denne består av en rekke spørsmål som blir trukket tilfeldig ut i fra en database med spørsmål fra kurset. Kravet for å bestå kurset er 70% riktige besvarelser. Ved bestått kurs kan deltakeren skrive ut kursbevis og gjennomføringen registreres i kursdatabasen. Hvis kurset ikke bestås, må deltakeren repetere hele eller deler av kurset før ny slutt-test kan tas.

Atlantia har ansvar for drift av kurs og administrasjonssystem. Bedriftens opplæringsansvarlig, linjeleder eller lignende, kan vha. eget brukernavn og passord administrere kursdeltakere innen egen bedrift, skrive ut rapporter osv.

Kurset er utviklet i samarbeid med Norautron as og Forsvarets Laboratorietjeneste (FOLAT)