Atlantia as

Fiskalmåling av LNG - innføring

Open uri20120709 31132 1usjpnk20130614 2030 kwm966%3f1371212275
Kunde:
Statoil
Brukere:
Personell som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for målesystemer som brukes i forbindelse med fiskale / Custody Transfer (kjøp/salg) Systemer for LNG
Varighet:
ca. 12 timer
Språk:
Norsk
Ferdig:
Desember 2003
Beskrivelse:

Kurset skal brukeren en innføring i hvordan LNG måles og håndteres i henhold til internasjonale krav knyttet til kjøp/salg og statlige krav / retningslinjer.

Kurset består av følgende hovedemner:

 •  Hva er LNG og hvilke måleutfordringer gir dette mediet oss?
 •  Generell beskrivelse av hvordan måle LNG
 •  Volummålinger
 •  Temperaturmålinger
 •  Damptrykkmålinger
 •  Prøvetaking
 •  Gassanalyse
 •  Tetthet
 •  Brennverdi
 •  Analyserapportering
 •  Energiverdi til fortrengt gass i forbindelse med lasting og lossing
 •  Energimålinger
 •  Usikkerhet knyttet til kjøp/salg av LNG på energinivå
 •  Sjekkpunkter i.f.m salgskontrakter av LNG
Kursmodulene inneholder tekst, bilder, tegninger og animasjoner.

Kursinnholdet presenteres i PowerPoint og kan gjennomføres som intruktørstøttet undervisning. Modulene kan også kjøres individuelt og inngå i et større kurs inneholdende flere moduler, oppgaveløsninger osv.