Atlantia as

Rørkoblinger / Fittings

Fittings presentasjon
Kunde:
Statoil
Brukere:
Statoilansatte
Varighet:
ca. 12 timer
Språk:
Norsk
Beskrivelse:

Etter å ha gjennomgått kurset, skal deltakeren ha fått en grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering og vedlikehold av fitting brukt innenfor rør- og slangesystemer, noe som skal bidra til bl.a. færre lekkasjer.

Kurset består av følgende hovedemner:

  • Introduksjon til rørkoblinger / fittings
  • Piping / tubing / slanger
  • Gjenger og adaptere
  • Fitting
  • Rørkoplinger over 1"
  • Høytrykk fitting
  • Rørkoplingselementer
  • Teknologi trender
  • Eksamen

Kursmodulene inneholder tekst, bilder, tegninger og animasjoner.

Kursinnholdet presenteres i PowerPoint og kan gjennomføres som intruktørstøttet undervisning. Modulene kan også kjøres individuelt og inngå i et større kurs inneholdende flere moduler, oppgaveløsninger osv.