Atlantia as

Arbeidsbeskrivelser

Referanse arbeidsbeskrivelser
Kunde:
MicroComponent AS
Brukere:
Ansatte i produksjonsavdelingen hos MicroComponent AS
Språk:
Norsk
Ferdig:
November 2002
Beskrivelse:

MicroComponent AS produserer elektronikk-moduler i store kvanta. Kundene etterspør ofte skreddersydde komponenter, og derfor er det ofte spesielle hensyn som skal tas i hvert enkelt tilfelle.

For hvert produkt blir det laget en arbeidsbeskrivelse som beskriver produksjonsprosessen. Dette gjør at det blir lett å sette seg inn i den på nytt når kunden kommer tilbake og bestiller den samme komponenten om igjen etter f.eks. et år eller to.

Arbeidsbeskrivelsene inngår som en del av MicroComponents kvalitetssikringssytem, som er ISO 9001 sertifisert.

Systemet er installert som en intranett-tjeneste hos MicroComponent AS