Atlantia as

Kompetanseportalen.no

Open uri20120709 31132 1wz80mp20130614 2030 12vrmzf%3f1371212274
Kunde:
Norsk Hydro
Brukere:
Interne og eksterne kunder og samarbeidspartnere
Språk:
Norsk (tilrettelagt for flerspråklig)
Ferdig:
April 2004
Beskrivelse:
En internettbasert opplæringsportal for Hydro Produksjonspartner. Her vil interne og eksterne kunder finne informasjon om Hydro Produksjonspartner og hvilke opplæringstilbud de har, melde seg på kurs og gjennomføre e-læringskurs. Hydro Produksjonspartner vil selv kunne vedlikeholde informasjonen og administrere portalen på en enkel måte. Portalen bygges opp rundt det avanserte Content Management Systemet eZpublish, et system basert på åpen kildekode, hvor Atlantia bl.a har videreutviklet systemet med et Learning Management System (LMS). LMS-delen av portalen baseres på SCORM-standarden for e-læring, en standard utviklet av de største aktørene innen e-læring. Atlantia leverer også serverløsning og er ansvarlig for drift og support på portalen.