Atlantia as

Sikkerhetsorientering for Norsk Hydro Sandsli

Open uri20120709 31132 bv6dmp20130614 2030 73lck6%3f1371212274
Kunde:
Norsk Hydro
Brukere:
Hydro personell og innleide som skal arbeide i Hydros lokaler på Sandsli
Varighet:
ca. 30 minutter
Språk:
Norsk and Engelsk
Ferdig:
Mai 2004
Beskrivelse:

Etter å ha gjennomgått kurset skal deltakeren ha blitt kjent
med Norsk Hydros bygg på Sandsli, ulike fasiliteter og regler vedr. adgang, security og HMS.

Kurset inneholder følgende hoveddeler:

  • Velkommen til Hydro!
  • HMS
  • Tilganger / security
  • Praktiske opplysninger
  • Slutt-test