Atlantia as

Helse og Kosthold

Kursbilde
Kunde:
ASVL, Libra helse og Kosthold og Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Brukere:
Kurset retter seg mot utviklingshemmede som har behov for økt kunnskap innenfor kost og mosjon
Språk:
Norsk
Beskrivelse:

Bakgrunn for utviklingen av kurset er et samarbeidsprosjekt mellom ASVL, Libra Helse og Kosthold, Atlantia og NFU.

E-læringskurset inngår som en del av et større kursopplegg som består av totalt 25 undervisningstimer fordelt på 10 ukentlige møter à 2,5 timer. Det legges vekt på undervisning fra kursleder i Libra, gruppediskusjoner og individuelt arbeid med e-læringsprogrammet. I tillegg vil gruppen lage mat sammen samt gå tur eller ha annen form for fysisk aktivitet på hvert kursmøte.

Hoveddelene i e-læringskurset er:

 • Introduksjon
 • Kostveiledning
 • Trening
 • Litt om mat
 • Frukt og grønnsaker
 • Fiber
 • Vann
 • Om måltidene
 • Spisetrang
 • Risikosituasjoner
 • Vaner og Uvaner
 • Oppsummering

Etter endt kurs har alle deltakere tilgang til det nettbaserte e-læringsprogrammet i ett år.