Atlantia as

Prosedyretest

Referanse hydro test
Kunde:
Norsk Hydro
Brukere:
Personell som skal ha kjennskap til prosedyren
Varighet:
ca. 30 min.
Språk:
Norsk
Ferdig:
September 2003
Beskrivelse:
Denne prosedyretesten er en del av Implementeringsprosjektet - Kran & Løft i Norsk Hydro. Målsetningen er at brukeren gjennom testen skal verifisere en gjennomgang og forståelse av prosedyren. Brukeren skal benytte prosedyren aktivt under gjennomgangen av testen og dermed gjøre seg kjent med prosedyren. Etter gjennomgangen kan brukeren skrive ut testresultatet.