Atlantia as

ESD — Grunnopplæring

Esd course
Kunde:
Rheinmetall Defence
Brukere:
Ansatte som skal håndtere elektriske komponenter eller produkter hvor det er fare for at ESD kan ødelegge eller svekke utstyret
Varighet:
ca. 40 minutter
Språk:
Norsk
Ferdig:
2010
Beskrivelse:

Kurset er bygd opp i henhold til Forsvarets Standard FS 7610-1613 ESD-Krav til beskyttelse mot statisk elektrisitet.

Kurset gjennomføres over internett og er bygd opp med bilder, animasjoner, tegninger, lyd og tekst. Deltakeren skal også løse oppgaver underveis. Navigasjonen er enkel og intuitiv hvor deltakeren blir gjort oppmerksom på hva som skal klikkes og hvilke muligheter som finnes. Kurset har en styrt gjennomgang, men deltakeren kan når som helst gå tilbake og repetere deler av kurset.

Underveis i kurset kan deltakeren også:

 • Slå opp i ordliste med forklaring på ord og uttrykk
 • Få hjelp (navigasjon, oppgaveløsing og lignende)
 • Stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger (mail sendes til ressursperson i bedriften og til support@atlantia.no)
 • Finne mer nyttig informasjon fra linkbiblioteket med linker til myndigheter og organisasjoner, produsenter og lignende.

Kurset består av følgende hoveddeler:

 • Introduksjon
 • Generelt om ESD
 • Merking
 • ESD-beskyttet område (EPA)
 • Håndtering av elektroniske komponenter
 • Slutt-test
 • Avslutning