Atlantia as

Sikkerhet ved fortøyning

Open uri20120709 31132 7zkwr120130614 2030 189gp4g%3f1371212275
Kunde:
Norsk Hydro
Brukere:
Personell som er involvert i fortøyningsoperasjoner ved Stureterminalen
Varighet:
ca. 15 minutter
Språk:
Norsk
Ferdig:
November 2003
Beskrivelse:

Kurset er en visualisering av arbeidsbeskrivelsen som tar for seg fortøyningsoperasjoner

Kurset består av følgende hoveddeler:

  •  Introduksjon
  •  Fortøyning
  •  Fortøyning i mørket
  •  Uværsfortøyning
  •  Kaste loss
  •  Avslutning