Atlantia as

Corus-skolen - HMS-kurs

Image001
Kunde:
Corus Packaging Plus Norway
Brukere:
Ansatte, sjåfører som skal inn på området samt besøkende
Språk:
Norsk and Engelsk
Beskrivelse:

Corus-skolen består av et administrasjonssystem for e-læring hvor Corus selv kan administrere egne brukere og kurs, samt e-læringskurs innen HMS.

På Corus-skolen ligger følgende kurs tilgjengelig på norsk og engelsk:

 • HMS introduksjonskurs
 • HMS-kurs for sjåfører
 • HMS-kurs for besøkende

Kursene er satt sammen av følgende kursmoduler:

 • Introduksjon til kursene
 • Tilgang til området
 • Risikovurdering
 • Utkobling/blokkering/arbeidstillatelser
 • Krav til utførelse (bruk av alkohol, mobiltelefon, røyking etc.)
 • Personlig verneutstyr
 • Håndtering av materialer (bruk av løfteutstyr, fare for klemskader osv.)
 • Bruk av verktøy og utstyr
 • Varmt arbeid
 • Skader grunnet snubling, glatt underlag eller fall
 • Arbeid i høyden
 • Bruk av kjemikalier og farlige substanser
 • Nødsituasjoner
 • Rapportering av hendelser og nestenulykker
 • ISPS — adgangskontroll pga. internasjonal havn

Når alt lærestoffet er gjennomgått, kan deltakeren få tilgang på slutt-test og utskrift av kursbevis. Bestått gjennomføring registreres i kursdatabasen.

Corus Packaging Plus Norway har fått stor oppmerksomhet i konsernet for denne metoden for systematisk opplæring og oppfølging, og bl.a. fått utmerkelsen “Best Practice”.