Atlantia as

Våtgass og flerfase mengdemåling – innføring

Open uri20120709 31132 o2rqsw20130614 2030 1xd04sm%3f1371212275
Kunde:
Statoil
Brukere:
Driftspersonell på off/onshore produksjonsenheter for olje og gass som trenger en grunnleggende forståelse for flerefase mengdemålinger
Varighet:
ca. 12 timer
Språk:
Norsk
Ferdig:
Oktober 2004
Beskrivelse:

Ut fra oppnådd kompetanse knyttet til strømningsoppførsel, flow mønster og aktuelle måle muligheter skal man kunne behandle de utfordringer og problemstillinger som måtte antas å dukke opp i faser fra pre-studier til normalt drift og vedlikehold. Oppnådd kompetanse vil ellers være av verdifull betydning i forbindelse med kontakter på myndighetsnivå og andre eier-selskaper.

Kurset består av følgende hovedemner:

  • Hvorfor måle våtgass?
  • Introduksjon til våtgass strømning.
  • Måleteknikker i.f.m. våtgass mengder
  • Introduksjon til flerfase strømning
  • Strømningsmønster og oppførsel knyttet til flerfase strømning
  • Flerfase målere og deres klassifisering
  • Forventet nøyaktighet knyttet til våtgass og flerfase strømning
  • Testing, sertifisering / kalibrering
  • Hvordan velge riktig måler?

Kursmodulene inneholder tekst, bilder, tegninger og animasjoner.

Kursinnholdet presenteres i PowerPoint og kan gjennomføres som intruktørstøttet undervisning. Modulene kan også kjøres individuelt og inngå i et større kurs inneholdende flere moduler, oppgaveløsninger osv.