Atlantia as

Jobbfruktskolen — grunnkurs

Kursbilde
Kunde:
Bama Storkjøkken og Prego
Brukere:
Den primære målgruppen for kurset er personer som skal håndtere frukt i forbindelse med jobbfrukt, enten det gjelder pakking utkjøring eller levering.
Varighet:
ca 1.5 time
Språk:
Norsk
Beskrivelse:

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakeren ha blitt kjent med jobbfrukt-konseptet, lært om produktene som benyttes (frukt, utstyr, sesong etc.), kvalitet og hva som påvirker dette (håndtering, oppbevaring, rullering etc.), svinn, hygiene, hvordan fylle kurvene samt utkjøring og levering.

Kurset gjennomføres over internett og er bygd opp med bilder, videoklipp, animasjoner, tegninger, lyd og tekst. Deltakeren skal også løse oppgaver underveis. Navigasjonen er enkel og intuitiv hvor deltakeren blir gjort oppmerksom på hva som skal klikkes og hvilke muligheter som finnes. I kurset ligger dukker det også opp linker til bl.a. bama.no og frukt.no, hvor du kan finne mer informasjon om frukten som omtales. Kurset har en styrt gjennomgang, men deltakeren kan når som helst gå tilbake og repetere deler av kurset. Underveis i kurset kan deltakeren også:

 • Få hjelp (navigasjon, oppgaveløsing og lignende)
 • Stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger (mail sendes til Atlantia, og kan også sendes til ressursperson i den enkelte bedrift)
 • Finne mer nyttig informasjon fra linkbiblioteket med linker til myndigheter og organisasjoner, produsenter og lignende.

Kurset består av følgende hoveddeler:

 • Introduksjon til kurset og emnet
 • Jobbfrukt som varemerke — Hva er jobbfrukt og hvordan er jobbfrukt bygd opp?
 • Produktkunnskap — Her blir deltakeren bedre kjent med frukt og grønt som benyttes i jobbfruktkurven
 • Varebehandling — Hva er kvalitet og hvordan kan vi beholde den gode kvaliteten? Hygiene, håndtering etc.
 • Fylle opp en jobbfruktkurv — Produktsortiment basis og sesong. Hvordan pakke av en fruktkurv?
 • Utkjøring og levering — Sette varer ut i bilen. Opptreden ute hos kunde.
 • Slutt-test
 • Avslutning

Etter at alt lærestoffet er gjennomgått, skal deltakeren gjennomføre en slutt-test. Denne består av en rekke spørsmål som blir trukket tilfeldig ut i fra en database med spørsmål fra kurset. Kravet for å bestå kurset er 80% riktige besvarelser. Ved bestått kurs kan deltakeren skrive ut kursbevis og gjennomføringen registreres i kursdatabasen. Hvis slutt-testen ikke bestås, kan deltakeren ta slutt-testen på nytt.

Når kurset er bestått kan kursdeltakeren skrive ut kursbevis og oppsummering fra kurset. Dette ligger også tilgjengelig for utskrift senere om ønskelig.

Atlantia har ansvar for drift av kurs og administrasjonssystem. Bedriftens arbeidsleder, opplæringsansvarlig, linjeleder eller lignende, kan vha. eget brukernavn og passord administrere kursdeltakere innen egen bedrift, skrive ut rapporter osv. Ta kontakt med Atlantia for å få administrasjonsrettigheter.