Atlantia as

www.velgriktig.no - Utvikling av konsept og innhold

Velgriktig
Kunde:
Renate
Brukere:
Ungdom og ansatte ved skoler
Språk:
Norsk
Beskrivelse:
I forbindelse med den økte satsingen på å få ungdom til å velge realfaglig utdanning har vi bidratt med å utvikle konsepter og innhold til Renatesenterets sider velgriktig.no.