Atlantia as

Flytskjema - Drift og vedlikehold Troll Kollsnes

Open uri20120709 31132 wtf6h920130614 2030 yccsp0%3f1371212275
Kunde:
Statoil
Brukere:
Alt personell, ansatte eller innleide, som skal utføre arbeidsoppgaver ved Troll Kollsnes
Varighet:
ca. 15 minutter
Språk:
Norsk
Ferdig:
Januar 2004
Beskrivelse:

Kurset skal gi deltakerenen en oversikt hvordan arbeid planlegges, prioriteres og koordineres på Troll Kollsnes og de ulike rollene i prosessen. Samtidig skal brukeren ha fått en forståelse for sin egen rolle og samspillet som skal til for sikker og effektiv utførelse av oppgavene samt viktigheten av tilbakemeldinger og kontinuerlig forbedring.

Kurset inneholder følgende hoveddeler:

  • Krav til planlegging og koordinering
  • Flytskjema D&V - en oversikt
  • Prioritering og planlegging
  • Omprioritering av aktiviteter
  • Jobbutførelse og tilbakemelding
  • Kontinuerlig forbedring
  • Eksempel på en arbeidsoppgave