Atlantia as

Fiscal Gas Metering

Fiscal gas metering
Kunde:
Norsk Forening for Olje og Gassmåling (NFOGM)
Brukere:
Personell som arbeider med, eller skal arbeide med, fiskale / CO2 avgiftsbelagte mengdemålinger samt personer som ønsker kunnskap rundt emnet. Kurset har to nivåer.
Varighet:
4 timer
Språk:
Engelsk
Ferdig:
2015
Link:
http://www.nfogm.no/
Beskrivelse:

Kurset skal gi deltakeren innblikk i prinsipper, regelverk, ulike metoder og anvendelse av disse innen fiskale mengdemålinger av hydrokarboner.

Kurset har to nivåer med Level 1 beregnet for operatører, ledere etc, mens Level 2 er beregnet for ingeniører. måleteknikkere etc.

Videre kan deltakeren velge å benytte kurset som oppslagsverk hvor en kan hoppe fritt i kurset. eller logge inn for en styrt gjennomgang med slutt-test og kursbevis ved bestått kurs.

Kurset har følgende hovedemner:

 • Definitions
 • Regulations and standards
 • Gas dynamics, flow profiles
 • System considerations
 • Flow meters
 • Calibration of flow meters
 • Secondary measurements (temperature/pressure/density)
 • Sampling systems
 • Gas chromatographs, other online analysis instruments
 • Fiscal gas calculations
 • Fiscal gas computer systems
 • NFOGM tool for uncertainty calculations

Kurset er utviklet i samarbeid med Trainor og Christian Michelsen Research (CMR) for NFOGM

Kurset blir driftet fra Atlantias internettservere og kan kjøres i fra NFOGM's hjemmesider: www.nfogm.no