Atlantia as

Multiphase Meter Training Course

Roxar presentasjon
Kunde:
Roxar Flow Measurement
Brukere:
Ansatte og kunder
Varighet:
ca. 40 timer inkl. praktiske øvelser
Språk:
Engelsk
Beskrivelse:

Etter å ha gjennomgått kurset, skal deltakeren ha fått en grunnleggende kunnskap om flerfase mengdemåling generelt og også de grunnleggende konsepter, teknologi, operasjon og vedlikehold av Roxar Multiphase Meter.

Kurset består av følgende hovedemner:

  • Introduction
  • Company presentation
  • Introduction to multiphase metering
  • Measurement technology
  • New installations
  • Operations
  • Maintenance
  • Operations of own equipment
  • Course summary and evaluation

Kursmodulene inneholder tekst, bilder, tegninger og animasjoner.

Kursinnholdet presenteres i PowerPoint og kan gjennomføres som intruktørstøttet undervisning. Modulene kan også kjøres individuelt og inngå i et større kurs inneholdende flere moduler, oppgaveløsninger osv.