Atlantia as

Sammenstillingskontroll

Referanse hydro sammenstilling2
Kunde:
Norsk Hydro
Brukere:
Mekanikere eller annet personell som er involvert i løfteoperasjoner
Varighet:
ca. 2 timer
Språk:
Norsk
Ferdig:
August 2003
Beskrivelse:

Kurset er en del av et større undervisningsopplegg som tar sikte på å gi deltakeren tilstrekkelige kunnskaper til å opptre som fagkyndig kontrollør på Norsk Hydros installasjoner

Det interaktive kurset består av følgende hoveddeler:

  • Introduksjon
  • Regler og krav
  • Fagkyndig kontrollør
  • Løftepunkter
  • Løfteredskap
  • Løfteinnretninger
  • Kontrollrutiner
  • Sikkerhet
  • Slutt-test

Kurset inneholder en rekke oppgaver og øvinger som deltakeren skal gjennom underveis. Når fagstoffet er gjennomgått skal deltakeren gjennomføre en slutt-test. Ved bestått test, kan kursbevis skrives ut og resultatet rapporteres til Norsk Hydro. Kurset kjøres over Hydros intranett og fra CD-ROM.