Atlantia as

Hamworthy Academy

Hamworthy frontpage
Kunde:
Hamworthy
Brukere:
Kunder og ansatte i bedriften
Språk:
Engelsk (andre språk kan enkelt implementeres)
Ferdig:
2011
Beskrivelse:

Består i sin helhet av Atlantia Competence Tools og driftes/supporteres av Atlantia.

Sidene inneholder informasjon om tilgjengelig opplæring etc som er tilgjengelig for alle.

Etter innlogging får brukerne (kunder og ansatte), som befinner seg på ulike geografiske lokasjoner, tilgang til de kurs, verktøy og innhold som de har blitt tildelt rettigheter til. Hamworthy har egne administratorer som administrerer innhold og rettigheter selv.

Se mer på training.hamworthy.com.