Atlantia as

Drifts- og vedlikeholdsteknikk - Roller og ansvar

Statoil roller og ansvar referanse
Kunde:
Statoil
Brukere:
Alt personell, ansatte eller innleide, som trenger kunnskap om Drifts- og vedlikeholdsteknikk og vår rolle som ivaretaker av teknisk systemansvar og teknisk fagansvar.
Språk:
Norsk
Ferdig:
2008
Beskrivelse:

Kurset gir generell informasjon om Drifts- og vedlikeholdsteknikks roller og ansvar med bakgrunn i selskapets styrende dokumenter. Bakgrunnen for dette er å etablere en forståelse for Drifts- og vedlikeholdsteknikks rolle og derav skape muligheter for et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere og oppnå felles mål.

Kurset består av følgende hoveddeler:

  • Innledning
  • Styringssystem for Anleggsdrift, Vedlikehold og Modifikasjoner
  • Ansvars- og arbeidsfordeling
  • Drifts- og vedlikeholdsteknikk - Hovedoppgaver
  • Styringssløyfen - en gjennomgang av de ulike elementer
  • Avslutning