Atlantia as

Datakommunikasjon - automasjons- og måletekniske systemer

Open uri20120709 31132 hsolwi20130614 2030 scxw1d%3f1371212275
Kunde:
Statoil
Brukere:
Statoilansatte
Varighet:
ca. 12 timer
Språk:
Norsk
Beskrivelse:

Kurset er den teoretiske delen innen "Datakommunikasjon - automasjons- og måletekniske systemer" og består av følgende hovedemner:

  • Introduksjon til datakommunikasjon
  • LAN-teknologi
  • IP adressering
  • RS-standarder
  • Modbus
  • Profibus
  • Fieldbus Foundation
  • Hart
  • Teoretiske arbeidsoppgaver

Kursmodulene inneholder tekst, bilder, tegninger og animasjoner.

Kursinnholdet presenteres i PowerPoint og kan gjennomføres som intruktørstøttet undervisning. Modulene kan også kjøres individuelt og inngå i et større kurs inneholdende flere moduler, oppgaveløsninger osv.