Atlantia as

CoursePlanner - Bygg opp e-læring og klasseroms-kurs strukturert og effektivt

Atlantia CoursePlanner er et nytt verktøy i Atlantia Competence Tools (ACT) hvor du planlegger og bygger opp et klasseroms-kurs eller e-læring på en strukturert måte.

 

553e18322a60d2d381c0f83dc8179f2c4387de96

 

Når du skal lage et kurs er det viktig at du starter med å tenke gjennom hvem som skal ha opplæringen (målgruppe) og hva disse skal kunne når kurset er ferdig (læringsmål). Hvilke hovedemner skal kurset inneholde og hvor lang tid har vi til rådighet?

Atlantia CoursePlanner tar deg gjennom denne prosessen på en strukturert måte, fra en overordnet disposisjon til detaljert beskrivelse av øvelser og øvrig innhold.

 

Når disposisjonsmanus med hovedemner etc er godkjent, lager du et detaljert manus med hva som skal sies, hvilke bilder, videoklipp osv. som skal benyttes. 

 

 

Når manus er godkjent, kan du eksportere kursstrukturen til e-læringsverktøyet, generere lydmanus (som kan sendes til lydstudio eller oss for innlesing) og generere grafikkmanus (for enkel og oversiktlig innsamling/produksjon av grafisk innhold).

 

For mer informasjon, se produktsiden for Atlantia CoursePlanner