Atlantia as

ACT NOW! Atlantia lanserer verktøy for ressurshåndtering

Atlantia ResourceAdmin er et nytt verktøy i Atlantia Competence Tools (ACT) hvor bedriften kan ha et felles sted å ha oversikt over ressurser (personer, utstyr, lokaler etc.) og knytte aktiviteter opp mot disse.

311293bc5106223f0e6a65e20a40fd771774d3ad

Atlantia ResourceAdmin er sentrert rundt ressurser. Tilgjengelige ressurser kan importeres fra Atlantia BaseCamp og Atlantia CourseAdmin, eller nye kan opprettes.

Etter ressursene er lagt inn, kan man organisere aktiviteter, for eksempel arbeidsoppgaver, ferier, møter, o.l. på en enkel måte. Aktivitetstypene kan konfigureres fritt. Systemet hjelper deg også unngå konflikter ved å si ifra om en ressurs allerede er opptatt med noe annet.

Ressursene og aktivitetene deres vises i en oversiktlig kalender, med detaljert informasjon om aktiviteten lett tilgjengelig.


For mer informasjon, se produktsiden for Atlantia ResourceAdmin