Atlantia as

ACT NOW! Nytt verktøy for produksjon av e-læring

Atlantia lanserer nå et nytt verktøy for produksjon av e-læringskurs! Atlantia CourseBuilder er et nytt verktøy i Atlantia Competence Tools (ACT) hvor bedriften selv enkelt kan produsere sine egne e-læringskurs.

3b831bacb06c913c04a11b73994cd3d725b1026d

Atlantia CourseBuilder gir deg muligheten til å produsere dine egne e-læringskurs ved hjelp av et enkelt brukergrensesnitt hvor du lett deler opp kurset i moduler og trinn, drar inn bilder eller video, legger til tekst, og setter inn oppgaver. Hele kurset kan synkroniseres med lyd.


Atlantia kan selvfølgelig fortsatt være behjelpelig med å produsere deler av innholdet, som bilder, lyd, video etc. For mer informasjon, se http://www.atlantia.no/atlantia/products/course_builder