Atlantia as

Kvalifisert leverandør til oljeindustrien

Atlantia er nå kvalifisert som leverandør i Achilles JQS - oljeindustriens leverandørregister i Norge og Danmark.

Ecf5ea1a5f3d7eefe28694d474afe5ae609d4918

Achilles Joint Qualification System (Achilles JQS ) er et unikt samarbeid mellom norske og danske oljeselskap og hovedkontraktører. De deltakende selskapene benytter systemet for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører, og å gjøre et utvalg blant disse med tanke på å inngå avtale om leveranser. Achilles JQS drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles.