Atlantia as

Nytt e-læringskurs til Vinghøg

Atlantia leverte tidligere i sommer et nytt e-læringskurs til Rheinmetall Defence (tidligere Vinghøg): ”Velkommen til Vinghøg og Rheinmetall!”. Kurset er det andre kurset som er utviklet for Rheinmetall Defence og vil kjøres fra Vinghøgskolen.

1fa9d32e0dc50e6d8f96f643d7d1d99e11c8de79

Kurset er beregnet for nyansatte og innleide ved Rheinmetall Defence og gir en del praktisk informasjon og en rask første innføring i HR, HMS, QA- og IT-systemene ved bedriften. E-læringskurset er lagt inn i Vinghøgskolen - utviklet i Atlantia Competence Tools. Fra før har vi utviklet e-læringskurset "ESD – Grunnopplæring" og et nytt HMS-kurs er under utvikling. Disse kursene er et resultat av et nært og godt samarbeid med ressurspersoner i bedriften.