Atlantia as

Atlantia BaseCamp

Atlantia BaseCamp danner grunnlaget for Atlantia Competence Tools og alle verktøy knyttes opp mot denne hovedmodulen.

Eget design

Atlantia BaseCamp settes opp for alle kundene med et design tilpasset kundens eksisterende nettsider eller ønsker. Vi kan også lage et design fra bunnen av.

Et eksempel på ulike design-muligheter for BaseCamp

Eget domene

Atlantia Competence Tools er 100% nettbasert, og Atlantia drifter løsningen fra sine servere. Vi kan sette opp løsningen til å benytte et underdomene hos Atlantia, dittnavn.atlantia.no, eller sette opp et eget toppnivå-domene eller underdomene, f.eks. kompetanseportalen.no eller training.dittnavn.no.

På denne måten kan løsningen linkes opp mot egne hjemmesider eller intranett og brukeren vil kunne oppfatte løsningen som en integrert del av bedriftens øvrige tilbud.

Brukeradministrasjon

Atlantia BaseCamp inneholder brukerdatabasen, og håndterer innlogging, utlogging, glemte passord og brukertillatelser. Ved oppstart opprettes en superbruker hos bedriften som har muligheter til å registrere nye brukere, og ordne alle oppgavene som må gjøres, også utnevne andre superbrukere.

Brukere kan organiseres i grupper og få tillatelser ut i fra gruppen de hører til.

Atlantia BaseCamp inneholder også meny for tilgang til øvrige verktøy. Denne er tilgjengelig etter innlogging og vil variere etter hvilke verktøy bedriften benytter og den enkelte bruker er gitt tilgang til.

Brukeradministrasjon i BaseCamp

Min Side

Alle registrerte brukere kan logge inn og få tilgang til "Min side". Her finner man alle kursene fra eLearningAdmin brukeren har tilgang til, en liste over kommende kurs fra CourseAdmin, tilgjengelige undersøkelser fra SurveyTool samt en fullstendig historikk over alle gjennomførte kurs, med mulighet til å laste ned oppsummeringer, kursbevis, og gjennomføre evalueringer og tester som er knyttet opp mot kurset.

Eksempel på Min Side

Internasjonalisering

BaseCamp og resten av Atlantia Competence Tools er tilgjengelig på norsk og engelsk, og er tilrettelagt for å kunne oversettes til andre språk. Er det et ønske om dette, ta kontakt.