Atlantia as

Atlantia eLearningAdmin

Atlantia eLearningAdmin er Atlantias LMS (Learning Management System) for organisering, kjøring og rapportering for e-læringskurs.

Gi tilgang til kurs

Vi har laget en enkel veiviser for å gi tilgang til kurs hvor du plukker deltakerene fra en mappestruktur. Det er også mulig å sette hvor mange ganger en deltaker skal kunne repetere kurset.

Tilgangskontroll for e-læring

Lisensene settes opp, og brukerene får tilgang til kurset fra Min side med en gang.

Kontaktpersoner og tilbakemelding

Det er ofte et behov for å stille spørsmål i enhver opplærings-situasjon, og med et e-læringskurs kan det ofte være vanskelig å få tak i en person med mulighet til å svare på spørsmål. Derfor kan hvert kurs ha et ubegrenset antall kontaktpersoner registrert, og navn og adresser håndteres lett via web-grensesnittet.

Administrasjon for kontaktpersoner

For brukeren er det så enkelt som å trykke på knappen for å sende tilbakemelding i rammeverket, fylle ut skjemaet, og trykke send.

Tekstfelt for å sende tilbakemelding

Vi sender da ut en epost til alle de registrerte kontaktpersonene med hva brukeren skrev, og informasjon om hvem det var som sendte forespørselen. En kopi går automatisk til Atlantias support-adresse, dersom spørsmålet/kommentaren skulle være av en teknisk art.

Rapporter

Kursrapport

For å enkelt ha oversikten over hvem som har fullført kurset har hvert kurs en kursrapport. Her vises alle deltakerene, når de begynte, når de fullførte, og resultatet fra slutt-testen om det var noen. Det er lett å søke etter person, eller sortere på alle feltene.

Kursrapport

Personrapport

Noen ganger ønsker du å få en oversikt over hvilke kurs en bestemt person har gjennomført, og derfor har eLearningAdmin også en personrapport:

Personrapport forside

Ved å trykke på en av personene får man opp en liste med kurs den personen har tilgang til:

Personrapport detaljer

SCORM

Atlantia eLearningAdmin støtter SCORM 2004, som er en standard for oppbygging av e-læringskurs. Ved å benytte en felles standard kan andre e-læringskurs som følger standarden benyttes i Atlantias systemer.

Tilpasset rammeverk

Kursbildet består av et rammeverk med kursnavn, knapper etc., samt et innholdsvindu hvor selve kursinnholdet blir presentert. Vi kan levere ett rammeverk hvor designet er tilpasset bedriften med farger, logo etc. E-læringskursene vil da fremstå som bedriftens egne og skreddersydde kurs.

Relaterte produkter

Atlantia CourseBuilder

Atlantia CourseBuilder er et verktøy for å produsere egne e-læringskurs, og kursene som lages her kan publiseres til eLearningAdmin ved ett tastetrykk.
Mer informasjon om Atlantia CourseBuilder

Atlantia FeedBack

Bruk Atlantia FeedBack for å samle inn tilbakemeldinger etter gjennomført kurs. Tilbakemeldingene kan være anonyme, eller med navn, og gjennomføres direkte via Min side, eller skrives ut og gjennomføres på papir. Bedriftens superbrukere får tilgang til ulike rapporter med resultatene.
Mer informasjon om Atlantia FeedBack

Atlantia WebTest

Sammen med WebTest kan kursene få tester som kan benyttes for å sjekke kompetansenivået før et kurset (pre-test), eller en test for å se om deltakerene har lært det de skal. Testen kjøres direkte på deltakerens maskin via Min side, men kan også skrives ut og gjennomføres på papir om ønskelig. Bedriftens superbrukere henter så ut rapporter for enkeltkurs, bestemte kunder o.l.
Mer informasjon om Atlantia WebTest