Atlantia as

Atlantia ResourceAdmin

Med Atlantia ResourceAdmin kan du planlegge bruk av, og ha oversikt over bedriftens ulike ressurser. Legg inn arbeidsoppgaver, ferier, møter, etc., og se det hele i en oversiktlig kalender.

Oversikt over flere måneder

Ressurser

Ressurs-typene som kan registreres er personer, lokaler og utstyr. Personer hentes fra de registrerte personene i BaseCamp. Lokaler og utstyr registreres manuelt, eller de kan importeres fra CourseAdmin hvis bedriften har tilgang.

Opprett person-ressurs

Aktiviteter og konflikter

ResourceAdmin er klar til å brukes med noen vanlige aktivitetstyper. Disse kan enkelt redigeres, og nye opprettes.

Aktiviteter opprettes enkelt, og du velger fra/til-datoer, og ressurser, så sjekker systemet automatisk om det er konflikter med eksisterende aktiviteter.

Opprett ny aktivitet

Kalender

Kalenderen viser deg alle aktivitetene og de ulike ressursene som er satt opp her. Velg mellom å se fem måneder frem i tid, eller fokusere på en måned eller uke.

Oversikt over en måned

Det er også mulig å se detaljert informasjon om hver aktivitet ved å føre musepekeren over aktiviteten.

Detaljert informasjon om aktivitet