Atlantia as

Atlantia SurveyTool

Atlantia SurveyTool lar deg lage og følge opp brukerundersøkelser, kundetilfredshet o.l. gjennom et enkelt web-basert grensesnitt.

Opprett undersøkelse

En undersøkelse lages gjennom et enkelt grensesnitt hvor man kan legge til flervalgsspørsmål, hvor brukeren gjør enten ett eller flere valg, vurderingsmatriser, eller fritekst-spørsmål.

Undersøkelsen kan redigeres helt frem til den har fått sitt første svar, da den låses for endringer for å forhindre at resultatene ikke lenger er riktige. Undersøkelsen er deaktivert til å begynne med, og dermed usynlig for alle untatt superbrukerene. Den kan også deaktiveres igjen manuelt om undersøkelsen bare skal være aktiv i en bestemt periode.

  • Surveys add qs.nb
  • Flervalgsspørsmål
  • Vurderingsmatrise
  • Tekst-spørsmål

Interne, Åpne og Skjulte undersøkelser

Hver undersøkelse har tre mulige tilstander. Det er mulig å bytte mellom disse frem til undersøkelsen har fått sitt første svar.

Åpen for alle
Alle kan svare på undersøkelsen. Linken til undersøkelsen kan f.eks. deles i en nyhet eller et nyhetsbrev for å gjennomføre en undersøkelse blant alle de besøkende.
Kun internt
Alle de ansatte i bedriften har mulighet til å svare på undersøkelsen etter innlogging gjennom Min Side. Siden undersøkelsen krever innlogging er det ikke mulig for noen å svare flere ganger.
Krev invitasjon
Administratoren sender ut invitasjoner etter undersøkelsen er laget, og hver invitasjon får en spesiell adresse som må følges. Kun mulig å svare ved å følge denne adressen, og det er ikke mulig for noen å svare flere ganger.

Resultater

Resultatene fra undersøkelsen kan vises på nettet, gjennom interaktive grafer, eller lastes ned som PDF eller en Excel-arbeidsbok. PDFen er en utskriftsvennlig versjon av grafene, mens Excel-arbeidsboken har tallene, og egner seg for videre arbeid, grafing eller eksportering til andre systemer.

  • Surveys responses radio.nb
  • Surveys responses matrix.nb
  • Surveys responses excel.nb