Atlantia as

Atlantia WebTest

Med Atlantia WebTest lager du tester som kan knyttes opp mot e-læringskurs eller klasseromskurs. Testene besvares av kursdeltakerne direkte via PC, eller kan skrives ut og fylles ut på papir. Tester kan også benyttes for å sjekke kompetansenivået f.eks. før et opplæringstiltak (pre-test) og benytte samme testen etter kurset for å dokumentere en forbedring i kunnskapsnivået. Verktøyet kan også brukes for en sjekk av kunnskapsnivå innen et område og dermed kunne vurdere hvilke opplæringstiltak som eventuelt skal igangsettes, og hvor fokus skal være.

Testene man lager består av et ubegrenset antall flervalgs-spørsmål hvor spørsmålet kan ha ett, eller flere riktige alternativer.

Test på papir

Det enkleste er for kursdeltakerene å gjennomføre testen via Min side, men noen ganger er det ikke hensiktsmessig å gjøre det på denne måten, f.eks. et kurs hvor det ikke er internett-tilgang, eller ikke nok datamaskiner til alle. Da kan testen skrives ut, og deles ut til kursdeltakerene, og besvarelsene legges inn i ettertid.

Test på papir

Legge inn resultater manuelt

En superbruker kan når som helst velge å legge inn resultater manuelt for brukere som fortsatt ikke har levert sin besvarelse. Her velger man da brukeren, og resten går som normalt.

Legg inn resultater manuelt

Vise resultater

Resultatene vises som en “smultring” hvor den innerste ringen viser andelen som hadde rett/feil på spørsmålet, og den ytterste ringen viser alternativene, og prosent-andelen som valgte denne. Ved å flytte musepekeren over en av sektorene får man se det eksakte antallet personer.

Svar på en WebTest

En superbruker kan vise alle resultatene for en test, eller for en enkelt bruker. Resultat i grønt betyr bestått, mens rødt er ikke bestått.

Web test filter

Relaterte produkter

Atlantia CourseAdmin

Atlantia CourseAdmin lar deg arrangere kurs, og arrangementene kan knyttes opp med en test. Testen gjennomføres via Min side, eller på papir etter kurset er ferdig.
Mer informasjon om Atlantia CourseAdmin

Atlantia CourseBuilder

Atlantia CourseBuilder lar deg enkelt lage egne e-læringskurs, og kan ved hjelp av WebTest lage en slutt-test som gjennomføres etter resten av kursmaterialet er gjennomgått.
Mer informasjon om Atlantia CourseBuilder

Atlantia eLearningAdmin

Atlantia eLearningAdmin lar brukerene kjøre e-læring, og hvert kurs kan knyttes opp med en test. Testen kjøres før kursets start (pre-test) via Min side, eller på papir.
Mer informasjon om Atlantia eLearningAdmin